PRACA SOCJALNA ZE STARSZYMI LUDŹMI (ISBN 978-83-64518-05-8)

Publikacje Instytutu Rozwoju Służb Społecznych » Ex Libris Pracownika Socjalnego

Cena:40.00PLN
Netto:38.10PLN(Vat 5%)
dostępny

Mo Ray, Judith Phillips

ISBN 978-83-64518-05-8

Warszawa, 2014

 

O książce:

Niniejsza książka traktuje o pracy z ludźmi starszymi i ich rodzinami, a przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i praktyków pracy socjalnej. Może się także przydać tym wszystkim, którzy współpracują z pracownikami socjalnymi i chcieliby dowiedzieć się więcej o ich wkładzie w tę pracę. Autorki mają za sobą rozległe doświadczenie w tej dziedzinie – są pracownicami socjalnymi, badaczkami oraz nauczycielkami gerontologii i pracy socjalnej.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy kontekstu i opiera się przeważnie na literaturze gerontologicznej. W drugiej zajmujemy się zagadnieniami praktyki. W miarę możliwości, staramy się łączyć podejście zawodowe i gerontologiczne, a zarazem podważać utarte opinie na temat starości.

Każdy rozdział zaczyna się od podsumowania jego głównych tez przedstawiających czytelnikowi tematy i debaty ich dotyczące, z jakimi się zapozna. Kluczowe wyniki badań nad starością czytelnik znajdzie we wstawkach znajdujących się w każdym rozdziale zatytułowanych „Wnioski z badań naukowych”. Dział „Do refleksji” zaprasza czytelnika do namysłu nad treściami przedstawianymi w książce lub do odniesienia do własnego doświadczenia praktycznego.

 

Od Autorek:

Praca socjalna z ludźmi starszymi jest skomplikowana i rodzi różne dylematy. W czasach wielkich zmian w krajobrazie pracy socjalnej książka ta podejmuje odniesienia do różnych tematów związanych ze starzeniem się i przedstawia złożoności pomocy starszym ludziom. Praca socjalna ze starszymi ludźmi jest niełatwa i w tej książce, głównie z myślą o młodych adeptach zawodu, którzy pragną pomagać osobom starszym, przystępujemy do rozpatrzenia wartości, umiejętności i wiedzy wymaganych w tej pracy. Obejmiemy tu szerszą perspektywę niż „spersonalizowane usługi socjalne”.

Żeby pracować z ludźmi w podeszłym wieku, trzeba mieć silny charakter. Walczyć o cele, o środki, o zmianę postaw. Ageizm ma się dobrze, o czym świadczy choćby ogólne przekonanie, że starsi ludzie potrzebują tylko ciepła, pożywienia, czystości i bezpieczeństwa, gdy w rzeczywistości to, czego potrzebują, to efektywna i umiejętna pomoc. Proste wypełnienie formularzy i załatwienie opieki rzadko wystarcza. Przeciążony i nieskuteczny system opieki środowiskowej może się zbyt łatwo zamienić w środowiskowe zaniedbanie w stosunku do indywidualności każdej starszej osoby i jej szczególnej sytuacji.

W toku lektury czytelnik poszerzy swoja wiedzę, rozumienie problemów i umiejętności potrzebne w pracy socjalnej z ludźmi starszymi. Nabierze krytycyzmu, zdobędzie umiejętność refleksji,  rozwinie umiejętności analityczne i zdolność do wykorzystywania badań naukowych w praktyce.

 

SPIS TREŚCI

 

CZĘŚĆ I: UWARUNKOWANIA PRACY SOCJALNEJ

 

 • Problematyka starzenia się
 • Definiowanie starzenia się – co to znaczy być „starym”?
 • Starsze kobiety: „feminizacja starzenia się”
 • Starzejący się mężczyźni
 • Pochodzenie etniczne
 • Zdrowie
 • Dochody i przynależność klasowa
 • Miejsce zamieszkania
 • Warunki mieszkaniowe i środowisko lokalne
 • Domy opieki
 • Wsparcie społeczne
 • Podsumowanie: konsekwencje dla pracy socjalnej
 • Sens pracy socjalnej z ludźmi starszymi
 • Starsi ludzie a personalne usługi opieki socjalnej
 • Dlaczego osoby starsze mogą potrzebować pracy socjalnej?
 • Podejście krytyczne w gerontologicznej pracy socjalnej
 • Podsumowanie
 • Polityka i organizacja pracy socjalnej ze starszymi ludźmi w Anglii
 • Przegląd zmian w osobistych usługach socjalnych dla ludzi starszych w Anglii
 • Uczciwy dostęp do opieki i kryteria korzystania z usług
 • Zdolność do czynności prawnych
 • Krajowa Strategia Walki z Demencją
 • Ochrona starszych ludzi przed krzywdzeniem
 • Zabezpieczenie czy ochrona?
 • Na czym polega krzywdzenie?
 • Krzywdzenie jako powszechne zjawisko
 • Aktualne rozwiązania polityczne i prawne
 • Rozpoznawanie przypadków krzywdzenia
 • Proces dochodzeniowy
 • Rozwijanie umiejętności i wiedzy dotyczących ochrony przed krzywdzeniem
 • Ochrona przed krzywdzeniem a personalizacja

 

CZĘŚĆ II: PROBLEMY PRAKTYKI

 • Umiejętności i wartości w praktyce
 • Wprowadzenie: podstawowe umiejętności i wartości
 • Nierówności, empowerment i sprawiedliwość społeczna
 • Dyskryminacja ze względu na wiek
 • Empowerment i starsi ludzie
 • Umiejętności porozumiewania się
 • Umiejętności negocjacyjne i rzecznictwo
 • Pośrednictwo we wsparciu
 • Współpraca międzyinstytucjonalna
 • Prowadzenie wywiadu i rozpoznanie
 • Podstawowe zasady rozpoznania
 • Praktyczne umiejętności w rozpoznaniu
 • Rozpoznanie w złożonych sytuacjach
 • Podsumowanie: Kluczowe zagadnienia w dobrej praktyce rozpoznania
 • Planowanie wsparcia i opieki, interwencje i przeglądy
 • Znaczenie planowania wsparcia
 • Ryzyko i planowanie wsparcia
 • Przegląd planów wsparcia
 • Bezpośrednie interwencje w pracy socjalnej
 • Wsparcie dla opiekunów