Niepełnosprawność i Rehabilitacja 1/2013 (ISSN 1642-1981)

Publikacje Instytutu Rozwoju Służb Społecznych » Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Cena:30.00PLN
Netto:28.57PLN(Vat 5%)
dostępny

ISSN 1642-1981

W numerze:

WYWIAD

 • Nie traćmy tempa – z Markiem Plurą, posłem na Sejm RP VI kadencji, rozmawia Rafał Dajbor

MIĘDZY TEORIĄ A DZIAŁANIEM

 • Marcin Garbat, Społeczne i ekonomiczne modele niepełnosprawności
 • Krzysztof Pezdek, Problem wykluczenia osób z niepełnosprawnością w filozofii Michela Foucaulta
 • Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Trudności związane z implementacją pro bolońskich zmian w kształceniu pedagogów i nauczycieli

BADANIA

 • Beata Szabała, Wsparcie społeczne a kompetencje społeczne młodzieży niewidomej
 • Anna Czyż, Osoby z uszkodzonym narządem słuchu w kontekście badań nad jakością życia
 • Monika Parchomiuk, Postawy pedagogów i studentów pedagogiki wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

INNOWACJE

 • Sergo Kuruliszwili, Zmieniająca się przestrzeń Internetu – nowe możliwości i nowe konieczności
 • Rafał G. Nowicki, Innowacyjne obiekty w turystyce i ich dostępność dla osób niepełnosprawnych

REHABILITACJA

 • Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Możliwości wykorzystania robotów rehabilitacyjnych w usprawnianiu funkcji kończyn górnych

PO KONFERENCJI

 • Joanna Słowak, Seksualność osób niepełnosprawnych w ujęciu interdyscyplinarnym (Kraków, 8-9.10.2012)
 • Marzanna Farnicka, Władza w rękach specjalistów (Poznań, 28.10.2012)