O nas

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

 

Czasopismo poświęcone szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej we wszystkich rodzajach niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych, dobre praktyki, informuje o sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, zawiera doniesienia z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji książkowych. Czasopismo otrzymało 5 punktów w nowej ocenie parametrycznej czasopism naukowych przeprowadzonej przez MNiSW.

 

(Więcej informacji o czasopiśmie, jego radzie naukowej, zasadach recenzowania i publikacji)

 

Ex Libris Pracownika Socjalnego 

Cykl publikacji książkowych przeznaczony dla pracowników socjalnych domów opieki, ośrodków pomocy społecznej i placówek opiekuńczych. Prezentowane są w nim najnowsze osiągnięcia myśli teoretycznej i praktyki z zakresu szeroko pojętej pracy socjalnej i pomocy społecznej.

(Dowiedz się więcej o naszych publikacjach książkowych)